Mer om LaboStyles

Mer om LaboStyles

Stiler er et utbredt konsept som støttes i de aller fleste moderne tekstbehandlere. Word har for eksempel god støtte for stiler, og har dertil en rekke stiler innebygd. I Word kan man opprette så mange egendefinerte stiler man ønsker i et dokument. Når man har et konsistent stilsatt dokument, er det enkelt å endre typografien i hele dokumentet. Man kan endre definisjonen av én og én stil, og endringene gjenspeiles i alle avsnitt i dokumentet som er stilsatt med de samme stilene.

LaboStyles er et sett med stiler. Stilene har en bestemt syntaks og stilsettet kan benyttes i alle programmer som har støtte for stiler. Siden det normalt er Word man bruker for å stilsette bøker og tidsskrifter, tenker vi først og fremst på Word når vi snakker om LaboStyles. Men stilene som sådan fungerer like fint i andre programmer, som f.eks. InDesign.

Fordi LaboStyles er tenkt å være en standard for stilsetting av norske bøker og tidsskrifter, er det veldig mange stiler i LaboStyles. LaboStyles inneholder flere tusen stiler! For at det skal være mulig for brukerne av LaboStyles å huske hvilke stiler stilsettet inneholder – og ikke minst ha hurtigtaster for å kunne bruke dem – er det helt nødvendig med en form for katalogisering.

LaboStyles er katalogisert på en måte som kan sammenlignes med et kartotek. Et kartotek må være katalogisert, skal man kunne gjenfinne innholdet i det. Dette oppnår man ved å kategorisere, gruppere og nummerere gjenstandene før de arki­veres i kartoteket. Denne tankegangen kan overføres til LaboStyles. I LaboStyles er alle stiler i stilsettet kategorisert, gruppert og nummerert, slik at de skal være enkle å finne igjen.

Ved første øyekast kan LaboStyles virke omfattende og komplisert. Når man kommer «under huden» på det, er imidlertid LaboStyles både enkelt og oversikt­lig. Det er viktig å minne seg selv på at LaboStyles bare er et sett med helt van­lige stiler. Når man så har fått klart for seg «kartotek»­tankegangen i LaboStyles, finnes det knapt noe stilsett som er raskere og enklere å bruke.

Noen fordeler med LaboStyles versjon 2

WYSIWYG (What You See Is What You Get):

 • Stilene er definert til å se ut som bokstiler også i Word.
 • En utskrift av ferdig stilet dokument vil ha likheter med en bok.

Hierarkisk oppbygning:

 • Enkelt å lære.
 • Raskt å bruke.

Intelligent:

 • Stiling skjer ved hjelp av skript som velger stil automatisk basert på kontekst.
 • Mulighet for å korrigere dersom automatikken ikke gir ønsket resultat.
 • Stilnavnene identifiserer kategori, gruppe og stil.

Skalerbart:

 • Enkelt å legge til nye grupper og stiler, f.eks. for bøker som kun skal utgis elektronisk.
 • Har en felles database over kategorier, grupper og stiler.

Fleksibelt:

 • Inneholder stilgrupper for enhver teksttype.
 • Stilsettet er tilpasset for framtidige og nåværende løsninger for automatisk ombrekking.
 • Kan arbeide uavhengig av rigid XML-­struktur (DTD/Schema).
 • Syntaksen er tilpasset automatisk mapping til rik XML uten at brukeren trenger å ha videre kunnskaper om XML.
 • Det ligger en struktur bak som forenkler konvertering til andre formater samtidig som stilnavnene ivaretas.

Gjenbruk og videreforedling

Alle stilene i LaboStyles har særegne navn. Dette er fordi kategori, gruppe, nivå og stil er satt sammen til i fellesskap å utgjøre stilnavnet. På den måten kan man identifisere disse elementene ved å se på stilnavnet alene.

Denne informasjonen benyttes til automatikk i selve stilsettingen i Word. Informa­sjonen kan også benyttes til gjenbruk av dokumenter som er stilsatt i LaboStyles. Dette gir en stor gevinst ved automatisering av prosesser. Man kan for eksempel hente ut alle mellomtitler i et dokument ved å se isolert på den delen av stilnav­nene som utgjør kategorien.

Dette gjør at dokumenter stilsatt med LaboStyles enklere kan konverteres til ulike XML-­formater enn dokumenter stilsatt med konvensjonelle stilsett.

Kompatibilitet i andre programmer

LaboStyles (den tekniske delen av det) fungerer i alle versjoner av Microsoft Office Word som har Visual Basic for Applications (VBA) innebygget og installert. Stilene i LaboStyles er helt vanlige Wordstiler, men automatikken i bruken av LaboStyles forenkler arbeidet med stilsettingen. Dette gjør at stilsettet (den praktiske delen av det) er kompatibelt med alle programmer som importerer det stilede dokumentet, såfremt programmet har støtte for stiler. Den tekniske delen er kun uviklet for Word.