Alexander Nøkleby

Alexander Nøkleby

Grafisk designer

Tlf: 22 98 86 52

BA i mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik, årsstudium i grafisk design ved Idéfagskolen samt årsstudium i design og teknologi ved Høgskolen i Vestfold. Ansatt hos Laboremus Oslo siden 2010.