Hanne Sjøtrø

Hanne Sjøtrø

Grafisk designer

Tlf: 22 98 86 51

Hovedfag i kunstfag fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og 9 års fartstid fra internproduksjonen hos Unipub/Akademika. Ansatt hos Laboremus i 2013.