Line Holmlin Helland

Produksjonstekniker

Tlf: 22 98 96 60

Utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo. Har 8 års erfaring med bokproduksjon fra intern­produksjonen hos Unipub AS / Akademika forlag. Ansatt hos Laboremus Oslo i 2014.