Philip Røer

Philip Røer

Salgsleder

Tlf: 22 98 98 90

Har utdanning innen markedsføring og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Har erfaring med produksjon av grafiske trykksaker og arbeid med salg og marked. Startet i 1996 opp Laboremus sammen med Erik Lie.