Tone Wachelin

Tone Wachelin

Grafisk designer

Tlf: 993 70 620

Årsenhet ved Lærerhøyskolen i Tønsberg, EDB-økonomi ved EDB-skolen i Porsgrunn. Jobbet med utvikling av programfagbøker og boksats siden 1990. Har vært i Laboremus i 2004.