Kompetansen i vår grafiske avdeling

Vår grafiske avdeling har vært i jevn vekst siden 2000. Våre ansatte har ulik bakgrunn, men felles for dem er at de er teknisk og språklig dyktige.

De fleste av våre ansatte har typografi- eller designfaglig bakgrunn. De ansatte som ikke har en slik bakgrunn har akademisk bakgrunn og forlagserfaring. Alle har høy kompetanse på Adobe InDesign og noen er spesialiserte FrameMaker brukere. Ettersom bøker som regel er teksttunge produksjoner, stiller det også strenge krav til språklige ferdigheter hos grafikerne. Vi har tidvis store korrekturer som skal rettes, og det er da av største betydning av kvaliteten på rettearbeidet blir bra.

Vi er stolte av staben vår - alle er genuint interessert i bokproduksjon og språk og jobber følgelig innenfor sitt eget interesseområde. Det tar tid å bli en erfaren bokombrekker. Det skyldes blant annet at forlagene representerer et stort mangfold med ulike ønsker og behov. I tillegg er det slik at bøker består av mange sjangre med ulike kutymer. Sjangerkunnskapen er viktig. De fleste i avdelingen har lang fartstid og yter sitt beste for å videreføre denne kunnskapen når nye ansatte rekrutteres.