LaboSchema

LaboSchema

LaboSchema er et generisk XML-format for publikasjoner stilsatt med LaboStyles. LaboSchema konverterer sømløst mellom ulike formater som Word, InDesign, FrameMaker, EPUB mm.

Et dokument som er stilsatt med LaboStyles har en så rik struktur at det enkelt kan overføres til rik XML. LaboSchema er et XML-format som er utviklet for å gjøre denne overgangen så rask og smidig som mulig. På denne måten kan LaboSchema benyttes som et kjerneformat som gir helt nye og fremtidsrettede muligheter. LaboSchema kan betraktes som navet i vår publiseringsplattform.

For mer informasjon om LaboSchema, kontakt Philip Røer.