37°C – en bokserie for sykepleierutdanningen

37°C – en bokserie for sykepleierutdanningen

I 2011 vil fire av fem bøker i bokserien 37 °C være ferdige. Bøkene er produsert av Laboremus Oslo. 37 °C er en satsing på interaksjon mellom bok og nettjenester. Bøkene produseres også på svensk.

37°C-serien er initiert av Gyldendal Akademisk. Da Laboremus Oslo fikk oppdraget var rammeverket for designet lagt. Den videre prosessen foregikk i samarbeid med designbyrået Melkeveien. Bøkene består av en rekke elementer, symboler og ikoner i en kompleks pedagogisk framstiling. Ombrekkingen utføres av oss.

Bøkene er en del av en kunnskapspakke hvor bok og nett går hånd i hånd. Det er symbolisert av lenkene som binder bøkene sammen. Programmeringsavdelingen har utviklet nettstedet til serien. Det består av oppgaver og tilleggstoff. Oppgavene er lagt opp interaktivt med tilbakemelding til brukeren.

Serien skal dekke inn sykepleierutdanningens pensumbehov innenfor naturvitenskap.

Format: 210x279mm // Typografi: Minion // Today Sans // Utgiver: Gyldendal Akademisk 20072011 // Farger: 4 // Antall sider: 488, 320, 240, ca. 750 (fire første bind)