Applikasjoner og bøker for iPad

Testprosjekt for iPad, Tidsskrift for Psykologforeningen

Applikasjoner og bøker for iPad

Vi opplever stor interesse for nye og endrede publikasjonsformer. Apples flaggskip, iPad, fantes i 50 000 eksemplarer allerede før lesebrettet ble lansert i Norge. For å imøtekomme framtidens forespørsler er vi allerede i gang med å tilrettelegge bøker og applikasjoner for iPad.

Førtrykksavdelingen har typografert tre egnede testproduksjoner for iPad. Dette har fungert veldig bra, og vi er klare til å møte forespørsler i forbindelse med bokproduksjon, det være seg enkelt eller komplekst. Vi har integrert rotasjonsfunksjonalitet, dynamisk innholdside, video og bildeveksling. Ta gjerne kontakt for en demonstrasjon.

Programmeringsavdelingen vil også kunne levere frittstående applikasjoner og vi har rådgivere som kan bistå i planleggingsprosessen.

Sommeren 2010 konverterte vi Gyldendals bok Sikre sopper i forbindelse med utviklingen av iPhone applikasjonen Soppguiden. Apps sto da for utviklingen.