Barn som moderne forbruker

Bok som presenterer temaer om barndomsforståelse av reklame.

Laboremus har stått for design og ombrekking av innmaten

Format: 170x240 mm // Typografi: Chronicle Text G1 / Flama // Utgiver: Fagbokforlaget 2015 // Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen // Antall sider: 184