Connect 8

Nytt engelskverk for ungdomsskolen.

Materien er designet av Laboremus. Connect 8 er første bok i en serie for 8–10 klassetrinn og finnes på bokmål, nynorsk og som læreveiledning.

Format: 190 x 260 mm // Typografi: Whitney, Tiempos Text // Utgiver: Cappelen Damm AS 2016 // Trykk: Livonia Print SIA // Antall sider: 272