Edvard Munch – Samlede malerier (I–IV)

Bok 2, omslag

Edvard Munch – Samlede malerier (I–IV)

Edvard Munchs Catalogue Raisonné er det største kunstbokprosjektet produsert i Skandinavia noensinne. Et 4-bindsverk som inneholder samtlige av kunstnerens malerier. Bøkene er utgitt både på norsk og engelsk.

Verket skulle deles inn i 4 bind der samtlige av Munchs 1789 dokumenterte malerier skulle være med i kronologisk rekkefølge. I tillegg skulle hvert bind inneholde et essay og et register over samtlige malerier. Bind 4 skulle også inneholde et omfattende appendiks. Alle fire bind skulle utgis på norsk og engelsk samtidig, med Thames&Hudson som internasjonal distributør. All design og ombrekking av materie, samt design av omslag er utført hos Laboremus.

Litt teknisk informasjon
Tekstene befant seg i Munch-museets digitale database (FileMaker). Disse måtte konverteres til XML før de fant veien inn i InDesign. I og med at selve produsjonstiden var såpass lang var det alltid en mulighet for at noen av tekstene ville bli endret av Munch-museet underveis. Dette måtte vi ta høyde for, så i stedet for å ta disse endringene i en korrektur utviklet vi en konveringsrutine som gjorde at hele dokumentets tekst kunne endres uten større ombrekkingsjobb. Slik eliminerte vi risikoen for at museets oppdateringer som ble lagt inn i databasen i perioden vi jobbet med verket ikke skulle komme med.

Format: 270x320 mm // Papir: 150g Gallerie Art // Typografi: Minion Pro/Trade Gothic // Utgiver: Cappelen Damm 2008/Thames & Hudson 2009 // Hovedredaktør: Halvard Vik // Repro: Narayana Press, Danmark // Trykkeri: Corotan Press, Slovakia // Farger: 4 Antall sider: 3392 (fordelt på 8 bind – 4 bind per språk) // Engelsk tittel: Edvard Munch – Complete Paintings I–IV