Film og fortelling

Bok om filmanalyse.

Laboremus har stått for design og ombrekkingen av innmaten. Hvite kvadrater i over- og underkant av kapittel- og delstartsider er brukt for å illudere en filmrull og støtte opp under bokens tema.

Format: 160x233 mm // Typografi: Scala Pro / Scala Sans Pro // Utgiver: Fagbokforlaget 2015 // Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen // Antall sider: 257