Forsvarsdepartementets historie

Første bind av historieverk om forsvarsdepartementet.

Første bind tar for seg årene fra 1814 til 1940. Forsvarsdepartementets historie er utgitt av Fagbokforlaget. Laboremus har design av omslag og innmat.

Format: 170x210 mm // Typografi: Mercury Text G2 / Metric // Utgiver: Fagbokforlaget 2014 // Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen // Antall sider: 294