Omslag – Bind 1

Hardanger – Ei regionshistorie

Hardanger – Ei regionshistorie er et trebindsverk om Hardanger utgitt av Fagbokforlaget.

Laboremus har stått for både omslagsdesignet og ombrekking og design av innmaten.

Typografi: Tiempos og Calibre // Utgiver: Fagbokforlaget // Trykkeri: John Grieg AS // Farger: 4