Hatteland

150 års familiehistorie utgitt av Fagbokforlaget

Boken handler om Hatteland-familien og en landhandel som ble til et
verdensomspennende elektronikkfirma, lokalisert på landsbygda i Rogaland.

Laboremus Oslo AS har designet innmat og omslag.
 

Format: 220x240 mm // Papir: Munken Polar 120 g // Typografi: iempos text og Metric // Utgiver: Fagbokforlaget // Trykkeri: Pozkal, Polen // Farger: 4