Klinisk sykepleie i to bind

Omslag bind 1

Klinisk sykepleie i to bind

Klinisk sykepleie er et omfattende og grundig verk for sykepleiere og sykepleierstudenter. 68 forfattere har bidratt til tilsammen 36 kapitler fordelt over to bøker. Bøkene fungerer som et læreverk for sykepleiestudenter og som oppslagsverk for sykepleiere.

Teksten er satt i to spalter, supplert rikelig med illustrasjoner, bilder og tabeller. I tillegg er viktige momenter uthevet i faktabokser og rammer. Flesteparten av illustrasjonene er utformet av medisinsk illustratør Kari C. Toverud. I løpet av 2011 kommer også bøkene ut på svensk under tittelen Klinisk omvårdnad. Laboremus har designet og produsert både den norske og den svenske utgaven.

Format: 205x280mm // Typografi: Minion Pro / Bliss // Utgiver: Gyldendal Akademisk // Farger: 4 // Antall sider: ca. 1100