Lignings-ABC

Lignings-ABC for de tre siste år

Lignings-ABC

Lignings-ABC utgis årlig av Skatteetaten og er en kompleks produksjon som utføres av Laboremus. Produksjonen krever gode rutiner og konverteringsferdigheter, og utføres med korte tidssfrister. Når arbeidet med papirutgaven er avsluttet, konverteres Lignings-ABC til XML.

Lignings-ABC behandler skattespørsmål for personlige skattytere og selskap. Den representerer et omfattende oppslagsverk for økonomer og jurister. Omfanget er på godt og vel 1500 sider. Boka har en streng struktur med en rekke dynamiske lenker og referanser. Alt dette ivaretas gjennom hele ombrekkingsprosessen. Produksjonen er helt og holdent tilrettelagt for videre XML-konvertering.

Laboremus hånderer også leveransen av XML-fila. Denne benyttes blant annet til publisering på nett.