Magma

Magma

Magma er et tidsskrift som har fulgt Laboremus helt fra starten. Det er faktisk så lenge siden at vi har vært gjennom to runder med redesign og leverer i dag et magasinpreget tidsskrift 8 ganger i året. Magma har siden starten i større eller mindre grad blitt konvertert for nettpublisering.

Magma produseres i samarbeid med Fagbokforlaget og Econa. I starten ble Magma utgitt som et tradisjonelt fagtidsskrift med mest tekst, men i 2008 ble tidsskriftet redesignet av oss. Da ble det gjort grunnleggende endringer i kommunikasjonsformen. Formatet ble endret, typografien, figurstilen, fargene og oppbygningen av tidsskriftet ble helt ny.

Laboremus produserer Magma 8 ganger i året og vår programmeringsavdeling konverterer datagrunnlaget til XML for nettpublisering.

Format: 190x260mm // Typografi: Chronicle / Gotham  // Utgiver: Econa // Trykkeri: John Grieg AS // Farger: 4 // Antall sider: ca. 80 per nummer