Malprosjekter

Utvalg av bøker produsert i mal

Malprosjekter

For flere av de største kundene våre har vi utviklet såkalte standardmaler. Mange bøker kan da produseres i de samme malene. Det er priseffektivt og det gir god produksjonsflyt, samtidig som kunden har sikker kunnskap om hvordan sluttproduktet vil se ut.

Utvikling av standardmaler kan ha store fordeler innenfor fag- og skjønnitterær sjanger. Sjangrene har fellestrekk og ved å nyttiggjøre seg av maler vil produksjonen foregå effektivt og med en fast sideprisrabatt for kunden.

En annen klar fordel er at det legges betydelige ressurser i å typografere malene for flerbruksformål. I praksis benytter vi en av våre designere sammen med ombrekker til å lage maler som er gjennomtenkte og veltypograferte med tanke på fontvalg og satsspeil. Bak en malproduksjon ligger det langt mer arbeid enn det vil gjøre for prøvesideproduksjon til frittstående bøker. Men maler skal da også favne en større portefølje hos kunden enn enkeltbøker.

Tilbakemeldingen fra kundene våre som har fått utviklet standardmaler er blant annet at det:

  • gir forutsigbarhet og kontroll over produksjonen
  • letter presentasjonen og forventningene hos forfatter
  • er lettere å kode dokumentene fordi hvert element har sitt gitte utseende som er kjent
  • er lettere å produsere enkeltbøker med utgangspunkt i malene