Diverse markedsmateriell

Markedsmateriell for Gyldendal

I tillegg til bøker produserer vi også markedsmateriell. For Gyldendal produserer vi en rekke kataloger, produktark og annet reklamemateriell.

Laboremus har gjennom flere år produsert markedsmateriell for Gyldendal Undervisning. Porteføljen består blant annet av årlige kataloger og prislister, brosjyrer for bøker eller fagområder, invitasjoner til kurs og seminarer, produktark, roll-ups og annonser. Alt materiell produseres i henhold til Gyldendals designprogram, som er utarbeidet av designbyrået GRID. Dette gir et helhetlig visuelt uttrykk og en klar avsender på materiellet. Laboremus har videreutviklet GRIDs malprogram for en effektiv produksjon.