Omslag Mathema 1

Mathema 1 og 2

Mathema 1 og 2 er utgitt av Tapir Akademisk Forlag. Det er et unikt matematikkverk skrevet for det norske markedet av bachelorstudenter. Laboremus produserte allerede i 2006 Mathema mens den framsto i ett bind. Siden besluttet forlaget av volumhensyn å utgi den i to bind. Det er likevel det mest omfattende matematiske bokverket som er utgitt på norsk på 2000-tallet.

Boka er teknisk sett noe av det mest komplekse som er produsert hos Laboremus Oslo. Verket er på 1237 sider i storformat med to farger. Graden av matematikksats ligger anslagsvis på 50 prosent.

Vi startet prosjektet med å lage en pilotproduksjon basert på ett kapittel. Våre konverteringsrutiner for matematikksats fungerte svært godt, og vi så oss i stand til å påta oss oppdraget. Ved endelig manusmottak, brukte vi mye tid på en nøyaktig og strukturert førprosessering. Tekstkodingen ble utført på manusnivå. Dernest konverterte vi bokas formler, omlag 30 000 totalt. Boka inneholdt også en rekke andre elementer: eksempler, definisjoner, oppgaver, teoremer, nøtter, fasit m.m. Mye av dette ble fastsatt i konverteringsprosessen for å lette arbeidet med ombrekkingen. Sett fra vårt ståsted, var dette en rasjonell og svært effektiv måte å løse utfordringen på.

Illustrasjonene ble utført av Arild Moland i samråd med Laboremus. Førtrykksavdelingen sto for både typografien og produksjonen.

Format: 210xX260mm // Typografi: Times / Euclid Symbol / Syntax // Utgiver: Tapir Akademisk Forlag // Farger: 2 // Antall sider: 1237