Munchs Laboratorium – Veien til Aulaen

Katalogen til Munch-museets utstilling «Munchs Laboratorium – Veien til Aulaen»

Som en del av Universitetet i Oslos 200 års jubileum avholder Munch-museet utstillingen «Munchs Laboratorium – Veien til Aulaen». Utstillingen viser historien bak Munchs aulamalerier og fokuserer i detalj på konserveringen av maleriene.

Museet ønsket at vi skulle designe en illustrasjonsrik og variert katalog der leseren kunne utforske noe nytt på hver side.

I forhold til de opprinnelige spesifikasjonene valgte vi å minske formatet betraktelig, slik at vi kunne holde oss innenfor budsjettet og samtidig øke sidetallet med omlag 80 %. Dette valget tillot flere bildeoppslag med mulighet for større variasjon. Dette førte til at boken ble et objekt som kan holdes i hendene, fremfor en coffee-table bok.

Boken inneholder 11 rikt illustrerte akademiske artikler om ulike aspekter ved aulamaleriene. Artiklene beskriver blant annet Munchs tidlige skisser til maleriene, den politiske debatten omkring konkurransen i 1909, aulaens arkitektur og detaljerte beskrivelser av konserveringsprosessen som er utført av museet. I tillegg inneholder boken historiske tekster av Edvard Munch og Ludvig Ravensberg.

Katalogen finnes på tre språk: norsk, engelsk og tysk. Omslagene viser ulike utsnitt av de tre hovedverkene, Solen, Alma Mater og Historien. Fotograf Eirik Helland Urke fikk i oppdrag å ta et panoramafotografi av den nyoppussede aulaen. Dette fotografiet er benyttet i en av bokens utbrettsider.