Norges lover

Norges lover

Norges lover er den største og mest teksttunge boka som produseres av Laboremus i ett og samme bind. Lovsamlingen består utelukkende av tekst og det stiller derfor store krav til en teknisk produksjonmetodikk. Laboremus produserer boka på tredje året.

Norges lover har passert 4000 sider og representerer med det en av de mest volumiøse bøkene som utgis i Norge. Laboremus produserer den i samarbeid med Lovdata og Fagbokforlaget på vegne av Lovsamlingsfondet. Prosjektet har en svært teknisk innfallsvinkel. Data leveres som tekstuttrekk fra Lovdatas database og konverteres til et tekstformat som vi kan bruke i ombrekkingen. Malgrunnlaget baserer seg på Lovdatas kode og produksjonen er semiautotmatisk. Ombrekkers rolle blir dermed å kvalitetssikre produktet for horunger o.l. Uten en teknisk tilnærming til produksjonen ville det neppe vært mulig å produsere boka innenfor den fastsatte tidsrammen på 3 dager!

Format: 225x160mm // Typografi: Tiempos / Flama // Utgiver: Fagbokforlaget