Detalj av omslagene

Norsk presses historie 1660–2010 (I–IV)

Bokserien Norsk presses historie består av fire bind på tilsammen 1928 sider, og omhandler avisenes og pressens historie i Norge fra 1660 til 2010.

Tre av bindene i bokserien skulle dokumentere ulike perioder og det fjerde bindet skulle være en presentasjon av samtlige nåværende og historiske aviser utgitt i Norge. I dette bindet skulle hver avis få tildelt én side til sin biografi. Arbeidet ble påbegynt høsten 2006 og avsluttet våren 2010. All design og ombrekking av materie, samt design av omslag er utført av Laboremus.

Format: 190x260mm // Papir: 115g Arctic Matt // Typografi: Minion Pro/DIN Next // Utgiver: Universitetsforlaget 2010 // Hovedredaktør: Hans Fredrik Dahl; Hege Gundersen (forlag) // Repro: Renessanse Media AS // Trykkeri: 07/Aurskog // Farger: 4 // Antall sider: 1928 (fordelt på 4 bind)