Norvegr - Norges historie (I-IV)

Norgeshistorie i fire bind utgitt av Aschehoug. De fire praktbøkene handler om menneskene – mangfoldet og fellesskapene de har dannet opp gjennom tidene.

Hvert av bindene har sin egen gjennomgangsfarge som brukes til å fremmheve rammetekster med nyttig tilleggsstoff og hverdagsskildringer. Oppslagsvennligheten er ivaretatt ved at de enkelt bindene i tillegg til kapitler er delt opp i 3-4 deler som tar for seg forskjellige tidsspoker, rikt illustrert med store bilder, kart, illustrasjoner og kjente kunstverk. Laboremus står for ombrekking av materien til de fire bindene. Per Spook og Snøhetta står for designet.

Omtale i Dagbladet 30.09.2011

Format: 225x295mm // Papir: Munken Polar Rough 100g 1,4 // Typografi: Chronicle, PF Din Text Pro // Utgiver: Aschehoug 2011 // Forfattere: Magne Njåstad, May-Brith Ohman Nielsen, Hans Jacob Orning // Repro: Løvaas Lito // Trykkeri: 07 Gruppen A.S, Oslo // Farger: 4 // Antall sider: 1072 (fordelt på 4 bind)