Omslag – Nummer 8

Nummer

Nummer 8–10. Nytt matematikkverk for ungdomsskolen.

Laboremus har designet og produsert omslag og materie. Designet er utarbeidet i konkurranse med andre aktører. Nummer 8 ble tildelt sølv under Årets vakreste Bøker 2015.
 
Nummer-serien er for 8–10 klassetrinn og finnes på bokmål og nynorsk. I tillegg er det utviklet lærerveiledninger og forenklede utgaver.
 
Format: 190x260 mm // Papir: 100 g G-print  // Typografi: Palatino // Utgiver: Aschehoug 2014 // Forfattere: Arne Hole, Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace // Trykkeri: Clemenstrykkeriet AS, Danmark // Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS, Skien // Farger: 4