Østfolds helleristninger

Østfold har norges høyeste tetthet av helleristninger. For første gang er en oversikt over disse samlet og gitt ut i bokform.

Boken har tre deler; En innledende tekst, en katalog med oversikt over, og beskrivelse av helleristningene og et appendiks med nedtegninger av helleristningene. Katalogdelen er basert på et uttrekk fra en Accessdatabase. Boken er rikt illustrert med fargefoto og tegninger.

Format: 220x260mm // Typografi: Minon Pro // Fedra Sans // Utgiver: Universitetsforlaget // Forfatter: David Vogt // Trykkeri:  AIT Otta AS // Farger: 4 // Antall sider: 496