Psykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Tidsskrift for Norsk Psykologforening har vært produsert av oss siden høsten 2010. I 2014 har vi jobbet med redesign av tidsskriftet, og i oktober kom første nummer i ny form. Med tolv utgivelser i året, hver på minimum 88 sider, og et opplag på cirka 7 000 eksemplarer, stiller denne produksjonen store krav til oss som leverandør av typografi, repro og layout.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening er et særdeles variert tidsskrift bestående av vitenskapelige tekster, bilderike reportasjer, debatt og annet journalistisk stoff – i tillegg til annonser. Vi knytter det hele sammen til en helhet.

For å lykkes med arbeidet innenfor de korte tidsrammene, har vi satt sammen et team personer foran hver utgivelse – nesten som desktypografene gjør i avisverden. Tett samarbeid i gruppa, mellom redaksjonen og ombrekkerne er nøkkelen til å nå målet om et faglig sterkt og vakkert tidsskrift.

For å sikre en strømlinjeformet produksjon av høy, og ikke minst jevn kvalitet på både typografi, layout og bilder, gjør vi også repro og annonseproduksjon.

Format: 210x280mm // Papir: 100g Munken Polar // Typografi: Tiempos Text // Stag // Utgiver: Norsk Psykologforening // Trykkeri: 07/Aurskog // Farger: 4