Rogaland fylkeskommunes historie

Tobindsverk om Rogaland fylkeskommune

Laboremus har stått for omslagsdesign og design og ombrekking av innmat. Tittel og baksidetekst på omslaget er satt i runde felt som er preget ned i omslaget.

Format: 220x260 mm // Papir: 100g Arctic silk // Typografi: Dante // Utgiver: Fagbokforlaget 2015 // Trykk: John Greig AS // Antall sider: ca. 800