Sandneshistorien (I–II)

Omslag bind 1, med bind 2 under

Sandneshistorien (I–II)

Sandneshistorien er et to-bindsverk som beskriver hvordan Sandnes har utviklet seg fra en liten husklynge innerst i Gandsfjorden til å bli en av Norges største byer.

Format: 230x277 mm // Typografi: Sentinel // Utgiver: Fagbokforlaget 2010 // Repro: Fagbokforlaget // Farger: 4 // Antall sider: 704 (fordelt på 2 bind)