Særtrykk av enkeltlover fra Norges lover

Særtrykk av enkeltlover fra Norges lover

Laboremus produserer særtrykkene av Norges lover. Flere av særtrykkene har også relevante forskrifter. Produksjonen foregår i samarbeid med Lovdata og Fagbokforlaget.

Porteføljen består av 150–200 hefter per år, totalt ca. 15 000 sider og leveringstiden er kort. Produksjonen av særtrykkene har derfor en svært teknisk innfallsvinkel. Data leveres som tekstuttrekk fra Lovdatas database og konverteres til et tekstformat som vi kan bruke i ombrekkingen. Malgrunnlaget baserer seg på Lovdatas kode og produksjonen er semiautotmatisk. Ombrekkers rolle blir dermed å kvalitetssikre produktet for horunger o.l. Laboremus produserer også omslagene til særtrykkene.

Laboremus har laget en typografi på særtrykkene som samsvarer med redesignet på Norges Lover. Gjenkjennelighet er det viktige stikkordet. 

Format: 148x210mm // Typografi: Tiempos/ Flama Semicondensed // Utgiver: Fagbokforlaget // Antall sider (per år): ca. 15 000