Sentraladministrasjonens historie etter 1945 (I–II)

Omslag bind 1, med bind 2 under

Sentraladministrasjonens historie etter 1945 (I–II)

Et to-binds historieverk om Sentraladministrasjonen, som er regjeringens sentrale politisk-administrative apparat.

Sentraladministrasjonens historie er utført på oppdrag for Fagbokforlaget. Laboremus står for både design og ombrekkingen av de to bindene. Bøkene er klassiske historiebøker som inneholder omfattende registre og noteverk, satt sammen i en dynamisk helhet.

Format: 230x277 mm // Typografi: Sabon Next // Utgiver: Fagbokforlaget 2009 // Repro: Fagbokforlaget // Trykkeri:  // Farger: 4 // Antall sider: 1012 (fordelt på 2 bind)