Skjønnlitterære bøker for Forlaget Press

Skjønnlitterære bøker

Skjønnlitterære bøker for Forlaget Press

Forlaget Press bruker Laboremus som hovedleverandør på sin skjønnlitterære portefølje. Dette er enkel sats som Laboremus har gode og effektive rutiner for å utføre.

Forlaget Press benytter LaboStyles™ v2 for kodingen av manus. Laboremus har designet flerbruksmaler for forlaget som samsnakker med kodet manus. Det gir en utmerket produksjonsflyt. Mange av Forlaget Press' skjønnlitterærer bøker er store i volum, og derfor er gode rutiner viktig. I tillegg har produksjonslinjen vi har lagt opp til her den gevinsten at bøkene enkelt kan konverteres til XML eller EPUB for en eventuell publisering i andre formater.