Søndre Taasen Hovedgaard

Hus, gård og mennesker gjennom 200 år

Rikt illustrert lokalhistorisk bok om Søndre Taasen Gaard i Oslo. Boken tar for seg eierne, menneskene og gården, fra 1816 og fram til i dag.

Format: 170x210mm // Papir: Munken Polar 120 g // Typografi: Minion Pro, Slate Pro // Utgiver: Edvard Stang // Trykkeri: 07 Media AS // Farger: 4