Symra

Ny utgave av Ivar Aasens klassiker.

Ny utgave av Ivar Aasens klassiker Symra. Boken inneholder blandt annet en rekke tekster som kaster lys over Symra som litteratur, om språket og musikken og om de ulike utgavene som er utkommet siden 1863. Les omtale av boken her. 

Format: 230x277mm // Typografi: Arno og Cronos // Utgiver: Fagbokforlaget 2013 // Trykk: John Grieg AS // Farger: 4 // Antall sider: 275