Taler som forandret verden

Bokens omslag

Taler som forandret verden

Etter presidentvalget i USA høsten 2008, ønsket Forlaget Press å utgi en ny utgave av boken Taler som forandret verden.

Boken ble oppdatert med President Obamas taler, samtidig som forlaget ønsket et mindre format og en enklere layout enn førsteutgaven. Materien er trykket i én farge og omslaget er mykbind. Boken inneholder 57 taler av 50 kjente personer.

Format: 150x215 mm // Papir: 115g // Munken Print Cream // Typografi: Sentinel/Gotham Narrow/Knockout // Utgiver: Forlaget Press 2009 // Hovedredaktør: Thor Arvid Dyrerud // Trykkeri: AIT Otta AS // Farger: 1 // Antall sider: 272