Omslag – Bind 1

Telemarks historie

Telemarks historie er et tre-bindsverk om Telemark utgitt av Fagbokforlaget. Laboremus har designet både omslagene og innmaten.

Format: 230x277 mm // Typografi: Fedra // Utgiver: Fagbokforlaget // Trykkeri: John Grieg AS // Farger: 4