Terra Nova

Lærebok i geografi for den videregående skolen.

Dette er en revidert utgave av Terra Nova fra 2009. Laboremus har stått for både omslagsdesign og design og ombrekking av boken.

Format: 210x277 mm // Papir: 100g Arctic matt // Typografi: Tiempos Text / Whitney // Utgiver: Aschehoug 2015 // Trykkeri: 07 media // Antall sider: 320