The Cleaves Report 2015

Årlig rapport for Cleaves.

Rapporten publiseres både på papir og på web og distribueres til et stort, internasjonalt nettverk. Laboremus lager også andre rapporter for Cleaves som kun publiseres digitalt.

Format: 210x280 mm // Typografi: Fedra / DIN Next // Papir: 130 g Arctic Matt og omslag 250 g Arctic Matt