Forskjellige fargetema for hver årgang

Tidsskriftet Naturen

Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, og er gitt ut regelmessig siden 1877. Laboremus startet produksjonen i 2006. Det er 6 utgivelser i året fordelt på 288 sider.

Naturen består av illustrerte artikler om forskning og naturvitenskap, et tilbakeblikk på Naturen for 100 år siden og bokanmeldelser. Førtrykkavdelingen vår har ombrekkingen av tidsskriftet.

Tidsskriftet publiseres også digitalt på idunn.no. XML-konverteringen utføres av Laboremus sin programmeringsavdeling.

Format: 190 x 225 mm // Typografi: Sabon/Officina // Utgiver: Universitetsforlaget i samarbeid med Universitetet i Bergen // Trykkeri: AiT Trykk Otta AS // Farger: 4 // Antall sider: 288 per år